مقاله در دوره های تحصیلی

  معمولا دانشجویان کارشناسی و همچنین عده‌ای از دانشجویان کارشناسی ارشد برای نوشتن اولین مقاله مشکل دارند. در واقع هدف و برنامهٔ کلی‌ برای نوشتن مقاله ندارند،که کمی‌ طبیعی‌ به نظر می‌رسد زیرا برخلاف مسائل دیگر اطلاعات کمی‌ در این ادامه مطلب