جهت استعلام دقیق قیمت پس از بررسی فایل ارسالی توسط شما، سریعا پاسخگو خواهیم بود. 

هزینه و نرخ ترجمه

  • انگلیسی به فارسی

 

  • فارسی به انگلیسی

 

 

  • تصحیح گرامری متون و مقالات انگلیسی
  توسط شخص Native توسط مترجم حرفه ای
هر کلمه ۳۰-۵۰ ۲۵-۴۰

قیمت دقیق برای تصحیح گرامری متون و مقالات با توجه به کیفیت و سطح متن مورد نظر متفاوت می باشد. هزینه دقیق، پس از بررسی توسط مسئول تیم اصلاحیه، به شما اعلام می گردد.

  • بررسی سرقت ادبی مقالات (Plagiarism)

هزینه هر مقاله ۲۰ هزار تومان

تا ۲۴ ساعت پس از دریافت هزینه

 

  • ترجمه متون عربی، آلمانی، سوئدی، فرانسوی و روسی پس از بررسی مترجم اعلام خواهد شد.