ترجمه کتاب یک فاکتور بسیار مهم در بهبود رزومه افراد دانشگاهی به حساب می‌آید. تألیف و ترجمه کتاب را می‌توان دو دسته‌بندی اصلی برای انتشار کتاب نامید. با توجه به شرایط موجود و میزان محبوبیت و گستردگی زبان انگلیسی امروزه تعداد کتب تخصصی ترجمه شده در رشته‌های مختلف بیش از کتبی است که تألیف شده‌اند. اگر کتب گردآوری شده در رشته‌های دانشگاهی را هم از تعداد کتب تألیف شده کم کنیم، مشاهده می‌شود که تعداد کتب تألیف شده سهم بسیار پایینی از بازار انتشار کتاب را به خود اختصاص می‌دهند.

اهمیت ترجمه کتاب

بنابر مطالب بیان شده، ترجمه کتاب سهم قابل توجهی از کتب منتشر شده در کشور را به خود اختصاص می‌دهد و بسیاری از کتب فارسی با عناوین مانند «ترجمه شده» یا «گردآوری شده» در کشور منتشر می‌شوند که خود گواه این مدعا است. در رشته های فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم پزشکی، زبان انگلیسی به عنوان زبان مرجع و بین المللی شناخته می‌شود و به همین دلیل هم هست که محققان بسیاری از کشورها مقالات و کتب مرجع خود را به زبان انگلیسی منتشر می‌نمایند.

ترجمه قوی یک کتاب از طرفی موجب اعتبار مترجم و ناشر بوده و وجود اشتباهات ترجمه می‌تواند تأثیرات ناخوشایندی در نام و رزومه افراد داشته باشد. تیم تخصصی شریف ترجمه با درک میزان اهمیت ترجمه کتاب و میزان نگرانی جامعه علمی کشور در انتشار اثر ارزشمند دارند، اقدام به ترجمه کلیه کتب عمومی و تخصصی از زبان انگلیسی به فارسی نموده است.

ترجمه کتاب

چگونه بفهمیم که یک کتاب قبلا ترجمه شده؟

اولین مرحله در ترجمه یک کتاب بررسی این موضوع است که آیا این کتاب قبلا ترجمه و چاپ شده است یا خیر. هر کتابی که در ایران انتشار می یابد، در اولین مرحله به کتابخانه ملی ارائه می گردد تا فیپا (فهرست نویسی پیش از انتشار) دریافت کند. بنابراین برای فهمیدن اینکه کتابی دارای فیپا می باشد باید سایت کتابخانه ملی را جستجو نمایید. البته کتابی که فیپا دارد حتما به این معنی نیست که به چاپ رسیده است. برای فهمیدن اینکه کتاب دارای فیپا چاپ شده است یا خیر چند راه وجود دارد. با ناشر تماس بگیرید و کسب اطلاع کنید یا در یک سایت فعال کتاب اسم آن را جستجو کنید.

ترجمه کتاب

پس از بررسی کتاب توسط مترجمین شریف ترجمه، قیمت و زمان تحویل بطور دقیق برای متقاضی ارسال می گردد تا اعلام نظر نهایی کند.