خدمات شریف ترجمه به شرح زیر است:

  1. ترجمه متون و مقالات رشته های مختلف دانشگاهی توسط مترجم متخصص و نخبه آن رشته.
  2. تصحیح و آماده سازی مقالات جهت چاپ در ژورنال ها و کنفرانس های بین المللی.
  3. ارائه خدمات کاتالوگ، بروشور و چند رسانه ای.